Silvesterfahrt nach Leipzig, 30.12.2013 – 01.01.2014

Termin: 30.12.2013 – 01.01.2014

Veranstaltung: Silvesterfahrt nach Leipzig mit Galaabend und Konzertbesuch

Kosten: ab 195,- Euro

Anmeldung: Alois Meindl, 0961-46186 – Alois.meindl@gmx.net